۲۸ اردیبهش ماه؛ آخرین مهلت برخورداری از تخفیف ۳۰ درصدی اخذ پروانه ساختمانی
۲۸ اردیبهش ماه؛ آخرین مهلت برخورداری از تخفیف ۳۰ درصدی اخذ پروانه ساختمانی
مدیر منطقه یک شهرداری فردیس گفت: ۲۸ اردیبهشت ماه آخرین مهلت تکمیل نواقص پرونده اخذ پروانه ساختمانی به منظور برخورداری از تخفیف، ۳۰ درصد پرداخت نقدی است.

 

شهرام وارسته مدیر منطقه یک شهرداری فردیس ، از آخرین مهلت تکمیل نواقص پرونده اخذ پروانه ساختمانی مالکانی که در روزهای پایانی سال از تخفیف ۳۰ درصد نقدی بهره مند شدند، خبر داد.

وارسته در ادامه افزود: به اطلاع مالکین محترمی که در روزهای پایانی سال۹۷ جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نموده و عوارض مربوطه را پرداخت کردند می رسانیم، پیرو صورتجلسه کمیسیون تطبیق و توافقات شهرداری فردیس به شماره ۲۷۳۰۶، آخرین مهلت پرداخت جهت تکمیل نواقص پرونده به منظور برخورداری از تخفیف ۳۰ درصد نقدی طبق مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس و عوارض برابر تعرفه دفترچه تعرفه درآمدی سال ۹۷ تا پایان ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۸ می باشد.

وی خاطرنشان کرد: مالکین مذکور در اسرع وقت به حوزه معاونت شهرسازی و معماری منطقه یک مراجعه نموده و نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایید.