ساماندهی مرکز حلقه دره اولویت باشد
ساماندهی مرکز حلقه دره اولویت باشد
رییس شورای اسلامی شهر کرج گفت: نگاه اعضای شورای شهر به مقوله مدیریت پسماند ویژه است.

عباس زارع در بازدید از سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج اظهار کرد: شورای پنجم نگاه ویژه ای به مقوله پسماند دارد.

به گفته وی؛ اصلاح ساختار مهمترین اصل دستیابی به اهداف عالیه این سازمان است.

رییس شورای شهر کرج سازمان مدیریت پسماند را سازمانی چابک و سیاست‌گذار دانست و افزود: ساماندهی مرکز حلقه دره و بهبود وضعیت این مرکز به عنوان یکی از مطالبات شهروندان باید اولویت باشد.

زارع گفت: باید از پرسنل سازمان جهت ارایه خدمات به شهروندان در هنگام بارش‌ها و اعزام تجهیزات به مناطق سیل زده، قدردانی کرد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند ضمن ارایه گزارشی از وضعیت موجود و برنامه های آتی سازمان، به برخی اقدامات سازمان از جمله ساماندهی پسماندهای خشک، فرهنگسازی، یکپارچه سازی و حذف چرخ دستی در طرح تفکیک از مبدا طی سال جاری، اشاره کرد.

احمد خیری افزود: ساماندهی خاک و نخاله با  اجرای طرح هوشمندسازی از محل تا تخلیه پسماندهای عمرانی در مرکز حلقه دره و جلوگیری از تخلیه غیر مجاز به زودی راه اندازی می شود.

وی همچنین از مرکز حلقه دره به عنوان تنهاترین مرکز تخلیه و دفع پسماندها در استان نام برد و گفت: ساماندهی این مرکز با خدمت گرفتن مشاورین متبحر مورد مطالعه و اجرا قرار می گیرد.