فرماندارساوجبلاغ دراین نشست از مسئولین سمن ها خواست تا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حرکت کرده و همکاری لازم را با دستگاههای دولتی واجرایی برای ارتقای سلامت جامعه و انتقال خواسته های مردمی داشته باشند.

پالیزگیر در این نشست فعالیتهای سمن ها را در بخشهای مختلف موثر تر از ادارات دولتی دانست وگفت:تاثیرگذاری سمن ها در مردم جامعه بسیار بیشتر از ادارات ونهادهای وابسته به دولت است وباید از این ظرفیت در جهت کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی که امروزه بعنوان بزرگترین معضل کشور محسوب می شوند استفاده کرد.

وی سمن ها را نظام ارتقای جامعه وصدای مردم دانست و گفت:صدای مردم نمی تواند تابع ووابسته به دولت باشد تا بتواند به راحتی فعالیت خود را به مردم ارائه نماید.

فرماندار ساوجبلاغ در ادامه از اعلام فعالیت ۴۵ سمن درشهرستان خبر داد وگفت:در برخی از حوزه ها هیچ سمن فعالیت نداشته و خلاء خاصی مشاهده می شود.

وی افزود:تعداد سمن ها در یک جامعه شاخص توسعه محسوب می شود پس درخواست داریم تا در بخشهایی که فاقد سمن هستیم پیگیری ویژه ای شود تا شاهد فعالیتهای سمن های دیگر در شهرستان در حوزه های مختلف باشیم.

پالیزگیر گفت:سمن ها کمک کار دولت هستند وباید در جامعه آموزشهای لازم را برای ارتقاء سلامت جامعه ارائه دهند.

وی افزود:اگر سمن ها در چارچوب ضوابط خود به درستی حرکت کنند می توانند از کمکهای بین المللی استفاده کرده ودر تحقق اساسنامه خود موفق تر عمل نمایند.

فرماندار ساوجبلاغ با تشکر از حضور روسای کمیته امداد،رییس ثبت اسناد واملاک و رییس بهزیستی در این جلسه خواستار حذف قوانین دست وپاگیر وسخت گیرانه وتسهیل در روند تاسیس سمن ها برای خدمات بیشتر به مردم جامعه شد.