مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: با توجه به تصویب نقشه گسل ها از این پس ساخت وسازهای کلانشهر کرج نظامند می شود.

تقی رضایی اظهارداشت: زلزله خیزی کشور و حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکوی تهران به عنوان موضوع مهمی در نشست های شورای عالی معماری و شهرسازی کشور تبدیل شد و چارچوب قانونی برای ساخت وسازها تعیین کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز گفت: مطابق نقشه مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی پنج شهر تهران تبریز، مشهد، کرمان و کرج به عنوان الگو «پایلوت» برای اجرایی کردن طرح نظامندی ساخت وسازها تعیین شده اند.

وی ادامه داد: تهیه نقشه گسل های کرج یکی از اقداماتی است که در راستای نظامند کردن ساخت وسازها به تصویب رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی البرز گفت: با تصویب نقشه گسل های کرج در شورای عالی معماری و شهرسازی، قراردادی با کار فرمایی شورای عالی معماری و شهرسازی منعقد شده و پیمانکار این طرح سازمان زمین شناسی کشور تعیین شده است.

رضایی گفت: اکنون این طرح وارد مرحله اجرایی شده و ساخت و سازها مطابق با این نقشه ترسیمی پیش خواهد رفت .

مدیرکل راه و شهرسازی البرز افزود: در نقشه تهیه ترسیمی، تمام گسل های شهر کرج مشخص شده و ساخت وسازها مطابق با اسناد بالادستی در این شهر انجام می شود.

طبق گزارش کارشناسان عالی شهرسازی کشور، ساخت مراکز حساس مانند بیمارستان ، درمانگاه ، مدرسه، جایگاه عرضه سوخت ، برج های بلند و … در محدوده گسل های کشور از جمله کرج ممنوع است.

استان البرز دارای حدود ۴۰۰ کیلومتر گسل است که بخشی از این گسل ها در کرج واقع شده است.

آذرماه سال گذشته یکی از گسل های جنوب کلانشهر کرج در منطقه مشکین دشت فردیس فعال شد و زلزله ۵٫۲ ریشتری و چندین پس زلزله رقم زد.

اکنون کلانشهر کرج دارای حدود یک هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی است که نوسازی و بهسازی این بافت ها به دغدغه ای برای مسئولان و کارشناسان تبدیل شده و قرار است با مشارکت سرمایه گذاران و مردم ساماندهی شوند.