شهردار فردیس ، تصویب نشدن برخی لوایح در شورای اسلامی این شهر به زیان شهروندان دانست و از اعضای شورا خواست به نیازهای شهر توجه بیشتری کنند.

منوچهر غفاری در صحن علنی شورای شهر فردیس افزود:سلیقه ای و شخصی برخورد کردن برخی اعضای شورا باعث می شود که مشکلات خیلی جدی و عدیده ای برای مردم و کارکنان شهرداری به وجود بیاید.

وی به لایحه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری فردیس به ویژه آتش نشانی اشاره کرد و گفت: حدود سه ماه گذشته لایحه بیمه تکمیلی درمان ۴۰۰ نفر از کارکنان و آتش نشانان شهرداری فردیس به شورای شهر ارائه شد اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

غفاری افزود: اکنون زمان بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری فردیس به اتمام رسیده واگر اتفاقی در حوزه درمان برای کارکنان شهرداری فردیس بیفتد با توجه به شرایط اقتصادی و بالا بودن هزینه ها کارکنان دچار مشکل می شوند.

شهردار فردیس گفت: شورای اسلامی شهر فردیس این اجازه را به شهرداری نداده که با شرکت جدیدی قرارداد منعقد کند.

وی افزود: ۲ تن از معاونان کلیدی شهرداری فردیس از جمله معاون شهر سازی و اداری مالی تفویض اختیار ندارند و این سبب می شود که شهردار نتواند به تمام وظایف عمل کند.

شهردار فردیس بیان داشت: این امر سبب می شود که کار با تاخیر انجام شود و برخورد شخصی و سلیقه ای با این موضوعات باعث کندی امور در شهرداری خواهد شد.

غفاری افزود: باید اختلاف نظرها و سلیقه های شخصی کنار گذاشته شود و برای مردم با همفکری کار و عمل کنیم.

شهرداری فردیس از سال گذشته به صورت مستقل از کرج فعالیت می کند و حدود ۵۰۰ هزار شهروند تحت پوشش خدماتی دارد.