قاسمی مدیرکل آموزش پرورش از آسیب های اجتماعی و آسیب های فضای مجازی در بین دانش آموزان گفت و اظهار داشت: امروز با آموزش های که توسط نیروی انتظامی به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان داده می شود شاهد کاهش آسیب ها اجتماعی هستیم.

به گزارش روزنامه البرز فردا به نقل از  اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز، نشست قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش و محمدیان فرمانده نیروی انتظامی استان البرز روز شنبه ۱۹ آبان ماه در دفتر مدیرکل آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست صمیمی محمدیان فرمانده نیروی انتظامی انتصاب سالار قاسمی را به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش تبریک، و از تعاملات بیشتر در حوزه های آموزشی، تربیتی، امنیتی ، و پیشگیری آسیب های اجتماعی گفت و اظهار داشت: نیروی انتظامی و آموزش پرورش در تمامی حوزه های تربیتی، پیشگیری تعاملات خوبی را با هم داشته اند و از تفاهم نامه بین دو دستگاه خبر داد و اضافه کرد این تفاهم نامه که بیشتر در حوزه های پیشگیری و آسیب های اجتماعی است می تواند کمک شایانی را به امنیت روانی و اجتماعی جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به آسیب های فضای مجازی و رویکرد نسل جوان و نوجوان نسبت به فضای مجازی افزود: بهترین راه مقابله با خطرات فضای مجازی آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان است اضافه کرد بهترین بستر آگاهی بخشی دانش آموزان در آموزش و پرورش است.

در ادامه قاسمی مدیرکل آموزش پرورش از آسیب های اجتماعی و آسیب های فضای مجازی در بین دانش آموزان گفت و اظهار داشت: امروز با آموزش های که توسط نیروی انتظامی به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان داده می شود شاهد کاهش آسیب ها اجتماعی هستیم.

وی از پایلوت طرح نماد، نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان و اجرایی شدن آن در استان البرز خبر داد و افزود: این طرح که توسط وزیر آموزش و پرورش در هفته گذشته رونمایی شد هدف آنها شناسایی و مراقبت از دانش آموزان که در معرض آسیب های اجتماعی در مناطق آسیب زا است. و این طرح با همکاری تمامی دستگاههای کشور اجرایی می شود.

در پایان قاسمی اظهار امیدواری کرد که با رویکرد جدید در آموزش و پرورش که تربیتی و مهارتهای زندگی می باشد و با  همکاری و کمک نیروی انتظامی، بتوانند گام بلندی را در جهت سلامت دانش آموزان و پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی استان بردارند.