رئیس شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: با افزایش تعداد کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر انتظار می رود تعداد طرح ها و ایده هایی که در آنها ساخته و پرداخته می شود، افزایش یابد تا بتوانیم شعاع نظارتی پارلمان محلی را ارتقاء بخشیم.

 

عباس زارع با بیان اینکه تصمیمِ اعضاء برای افزایش تعداد کمیسیونهای تخصصی به ۹ عنوان اقدامی جسورانه در راستای عمل به وظایف نظارتی به شمار می رود و بی شک در سایه این اقدام مسئولیت پذیری، مطالبه گری و پیگیری نمایندگان مردم سیر صعودی به خود خواهد گرفت، گفت: عهد و پیمان ما با مردم شفافیت و ارتقای نظارت است که در همین مسیر گام های استواری خواهیم برداشت.

 

 

 

وی افزود: از کمیسیونهای تخصصی انتظار می رود که با ایده پردازی و نگاه نوآورانه به مسائل شهری طرح های کارشناسی شده و خلاقانه را مورد بحث و بررسی قرار دهند و پس از چکش کاری و تصویب آنها، طرح نهایی را به صحن علنی ارجاع دهند و در واقع مبنای ارزیابی عملکرد کمیسیونها تعداد طرح هایی است که از دل آنها متولد شده و شکل اجرایی به خود می گیرد.

 

 

 

این مسئول شهری ادامه داد: تشکیل جلسات کمیسیونها با حداکثر اعضاء موجب شکل گیری فضای تضارب آراء و رفع خلاء های نظارتی می شود و لوایح نیز از ابعاد مختلف بررسی شده و مورد چکش کاری کارشناسی قرار می گیرند که در نهایت به صیانت از حقوق مادی و معنوی شهر و شهروندان می انجامد. امیدواریم تجربه افزایش تعداد کمیسیونهای تخصصی در شورای کلانشهر کرج به الگویی موفق برای سایر شهرهای بزرگ تبدیل شود.

 

رئیس شورای اسلامی شهر کرج در ادامه از توسعه زیرساخت ها و انجام اقدامات لازم به منظور تسهیل کانال های ارتباطی شهروندان با نمایندگان خود خبر داد و اذعان داشت: نقطه مطلوب ما حرکتی به سمتی است که هر شهروند یک ناظر مستقل شهری باشد و به این منظور استفاده از ظرفیت های سامانه های پیامکی، فضای مجازی و سایت های اطلاع رسانی، سامانه ۱۳۷ شهرداری و لینک آن به شورای اسلامی شهر، سامانه تلفن گویا و… مورد توجه قرار می گیرد و ما نیز سعی می کنیم تا نقطه نظراتِ مردمی را تا مرحله رفع مشکل مورد پیگیری قرار دهیم.

 

 

 

 

 

عباس زارع با بیان اینکه معتقدم افزایش تعداد کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر کرج به ارتقای مسئولیت پذیری، مشارکت جویی اعضاء و همچنین بهبود فرایند نظارتی و ارتباط گسترده تر با لایه های مختلف مردم کمک خواهد کرد، گفت: تاکید و مطالبه اصلی از کمیسیونهای محترم تخصیص زمان کافی برای ایده پردازی های نوآورانه و خلاقانه به منظور ارائه طرح های استخوان دار و کارشناسی شده است تا ضمانتی برای رفع مشکلات شهری در کوتاه مدت و میان مدت باشد.

 

 

 

زارع با تاکید بر اینکه کلانشهر کرج در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی از ضعف زیرساخت ها و سرانه ها رنج می برد و این مهم باید مد نظر کمیسیون های تخصصی قرار گیرد، عنوان کرد: ما باید مکانیزم های نظارتی خود را تقویت کنیم و از ظرفیت نظارتی شهروندان نیز بهره مند شویم و از آنها بخواهیم تا تخلفات، کاستی ها و مشکلات را ترجیحاً به صورت غیرحضوری در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم این موارد را نیز در تصمیم گیری بهینه دخیل سازیم.

 

 

 

وی در پایان با بیان اینکه معتقدم افزایش تعداد کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر کرج به ارتقای مسئولیت پذیری، مشارکت جویی اعضاء و همچنین بهبود فرایند نظارتی و ارتباط گسترده تر با لایه های مختلف مردم کمک خواهد کرد، گفت: تاکید و مطالبه اصلی از کمیسیونهای محترم تخصیص زمان کافی برای ایده پردازی های نوآورانه و خلاقانه به منظور ارائه طرح های استخوان دار و کارشناسی شده است تا ضمانتی برای رفع مشکلات شهری در کوتاه مدت و میان مدت باشد.