سه شنبه : ۲ بهمن ۱۳۹۷

خانه» اخبار» سیاسی » طرح مطالعاتی توسعه پایدار البرز به تصویب رسید
تاریخ انتشار دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ - ۱۷:۴۹

طرح مطالعاتی توسعه پایدار البرز به تصویب رسید

 

مدیر دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان البرز گفت: طرح مطالعاتی توسعه پایدار و آینده پژوهی مبتنی بر سند آمایش البرز به تصویب شورای برنامه ریزی وتوسعه استان رسید.

 

یحیی رمضانی افزود: ۶۳ عنوان پژوهشی در این خصوص از سوی دستگاه های اجرایی مشمول اعتبارات ماده ۵۶ بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شورای برنامه ریزی استان ارسال شد که یکی از طرح توسط کارشناسان انتخاب شد.

 

وی ادامه داد: دراجرای این طرح، ظرفیت ها و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشاورزی، محیط زیست و خدمات استان البرز بررسی و مطالعه می شود.

 

رمضانی گفت: پژوهش توسعه پایدار و آینده پژوهی مبتنی برسند آمایش به عنوان یک سند توسعه می تواند از پژوهش های جزیره ای در استان جلوگیری کند .

 

امسال ۶۵ طرح پژوهشی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز اعلام شده است.

 

اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز پنج هزار و ۲۹۹ میلیون ریال است.

 

طرح آمایش سرزمین یک برنامه جامع و همه سونگر برای توسعه اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی است که این طرح در سال اول برنامه ششم به صورت ملی اجرا و پس از آن برای استان ها تدوین می شود.

 

«البرز به وسعت پنج هزارو ۸۰۰ کیلومتر مربع سال ۸۹ از تهران منتزع و به استان تبدیل شد.»

 

« این استان دارای ۶ شهرستان، ۱۶ شهر و ۲۷۷ روستا بوده و طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت استان حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر برآورد شد که با توجه به رشد مهاجرت ها اکنون به حدود سه میلیون نفر رسیده است.»

 

«این استان دارای ظرفیت هایی فرهنگی ، علمی ، اقتصادی ، اجتماعی ، ورزشی و … فراوانی است که درعین حال ساختارهای زیربنایی آن محدود و به تناسب جمعیت استان رشد نکرده است.»

نظر خود را بگذارید