رئیس شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: با افزایش تعداد کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر انتظار می رود تعداد طرح ها و ایده هایی که در آنها ساخته و پرداخته می شود، افزایش یابد تا بتوانیم شعاع نظارتی پارلمان محلی را ارتقاء بخشیم.

 

عباس زارع با بیان اینکه تصمیمِ اعضاء برای افزایش تعداد کمیسیونهای تخصصی به ۹ عنوان اقدامی جسورانه در راستای عمل به وظایف نظارتی به شمار می رود و بی شک در سایه این اقدام مسئولیت پذیری، مطالبه گری و پیگیری نمایندگان مردم سیر صعودی به خود خواهد گرفت، گفت: عهد و پیمان ما با مردم شفافیت و ارتقای نظارت است که در همین مسیر گام های استواری خواهیم برداشت.

 

 

 

وی افزود: از کمیسیونهای تخصصی انتظار می رود که با ایده پردازی و نگاه نوآورانه به مسائل شهری طرح های کارشناسی شده و خلاقانه را مورد بحث و بررسی قرار دهند و پس از چکش کاری و تصویب آنها، طرح نهایی را به صحن علنی ارجاع دهند و در واقع مبنای ارزیابی عملکرد کمیسیونها تعداد طرح هایی است که از دل آنها متولد شده و شکل اجرایی به خود می گیرد.

 

 

 

این مسئول شهری ادامه داد: تشکیل جلسات کمیسیونها با حداکثر اعضاء موجب شکل گیری فضای تضارب آراء و رفع خلاء های نظارتی می شود و لوایح نیز از ابعاد مختلف بررسی شده و مورد چکش کاری کارشناسی قرار می گیرند که در نهایت به صیانت از حقوق مادی و معنوی شهر و شهروندان می انجامد. امیدواریم تجربه افزایش تعداد کمیسیونهای تخصصی در شورای کلانشهر کرج به الگویی موفق برای سایر شهرهای بزرگ تبدیل شود.

 

رئیس شورای اسلامی شهر کرج در ادامه از توسعه زیرساخت ها و انجام اقدامات لازم به منظور تسهیل کانال های ارتباطی شهروندان با نمایندگان خود خبر داد و اذعان داشت: نقطه مطلوب ما حرکتی به سمتی است که هر شهروند یک ناظر مستقل شهری باشد و به این منظور استفاده از ظرفیت های سامانه های پیامکی، فضای مجازی و سایت های اطلاع رسانی، سامانه ۱۳۷ شهرداری و لینک آن به شورای اسلامی شهر، سامانه تلفن گویا و… مورد توجه قرار می گیرد و ما نیز سعی می کنیم تا نقطه نظراتِ مردمی را تا مرحله رفع مشکل مورد پیگیری قرار دهیم.