رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج گفت: برخی پرسنل به منظور استخدام و اشتغال در مکانهای خاص به کار گرفته شده اند اما متاسفانه این افراد در پست های کلیدی در مناطق شهرداری مشغول به خدمت هستند.

 

سارا دشتگرد در نطق پیش از دستور خود در هشتاد وهشتمین جلسه رسمی شورا از زحمات شهرداری به سبب پوشش مناسب و خدمات رسانی در ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین(ع) تقدیر کرد.

 

 

 

وی در ادامه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی جنایتکاران اهواز گفت: هر اندیشه ای که به تمامیت اراضی این سرزمین چشم طمع داشته باشد محکوم به نابودی است. سرزمین ایران با ابعاد کلانش هر کسی حتی یک سانتیمتر از آن را بخواهد باید از دریای خون عبور کند.

 

 

 

دشتگرد در ادامه سخنان خود افزود: برخی پرسنل به منظور استخدام و اشتغال در مکانهای خاص به کار گرفته شده اند اما متاسفانه این افراد در پست های کلیدی در مناطق شهرداری مشغول به خدمت هبازگردند اظهار داشت: این افراد باید به محل خدمت خود بازگردند.

 

 

 

وی در ادامه از عدم حضور شهردار و قائم مقام در جلسات رسمی شورا انتقاد کرد و گفت: نه سرپرست و نه قائم مقام ایشان در جلسات حضور ندارند به نظر می رسد همکاران شهرداری کلا شورا را به رسمیت نمیشناسند و این برای چندمین بار است که تذکر مدهم