و بررسی شیوه های بهینه مصرف آب در عرصه های فضای سبز جلسه مشترک سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج و شرکت آب منطقه استان البرز برگزار شد.

 

با توجه به اهمیت کنترل آب های سطحی و منابع آبی شهرِ کرج جلسه ای با حضور مدیران ارشد شرکت آب منطقه ای البرز و مسئولان این سازمان برگزار شد و در این جلسه مدیریت ذخایر آب مورد بررسی قرار گرفت.

 

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در این نشست گفت: با توجه به کاهش بارندگی و میزان ذخایر آب در سال جاری این سازمان بر آن شد تا با هدف برنامه ریزی و مدیریت شیوه مصرف آب، با همکاری شرکت آب منطقه ای البرز جلسه ای را با موضوع مدیریت مصرف آب تشکیل دهد.

 

 

 

پیمان بضاعتی پور افزود: از مهم ترین تلاش های ما پیگیری جهت جدا سازی آب شرب از آب خام مورد نیاز فضای سبز است تا با توجه به محدودیت های شدید منابع آب، کاهش قابل توجهی در مصرف آب شرب داشته و بتوانیم آب مورد نیاز فضای سبز را از طریق تصفیه خانه ها و منابع دیگر سازکار با محیط زیست مدیریت کنیم.

 

 

 

وی ادامه داد: یکی از زیر ساخت های اصلی توسعه پایدار در بخش فضای سبز شهری مدیریت کم آبی است چرا که اگر بدون برنامه ریزی از منابع موجود استفاده کنیم بدون شک در آینده دچار مشکل می شویم.

 

 

 

سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، اظهار کرد: استفاده از پساب ها باز چرخانی آب و تاکید بر لزوم و ساخت تصفیه خانه های محلی، آبیاری مکانیزه و تبدیل آبیاری سنتی به شیوه های نوین در فضای سبز شهری و استفاده ازگیاهان و گونه های مقاوم به کم آبی می تواند زمینه مدیریت بهتر آب را فراهم آورد.

 

 

 

حفظ و صیانت از منابع آبی و حفظ سفره های آب زیرزمینی، تامین آب، مسائل و مشکلات منابع آبی عرصه های فضای سبز ،ساماندهی رودخانه کرج و نهر دلمبر از مهم ترین موضوعاتی بود که با حضور حیدر دهقانی معاون حفاظت و بهره بردای آب منطقه استان البرز در این جلسه بررسی شد.