معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: اعتبار لازم برای طرح ملی نماد در بودجه سال آینده پیش بینی می شود زیرا این طرح یکی از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید را به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی شکل می دهد.

 

سعید نمکی روز شنبه در نشست با مجریان طرح نماد در استان البرز به میزبانی شهرستان نظرآباد، افزود: تا کنون ۸۰ درصد از اهداف پروژه ملی نماد در استان هایی که به عنوان پایلوت کشوری این طرح انتخاب شده اند، تحقق یافته است.

 

وی اظهار داشت: در بازدید میدانی که امروز از روند اجرای این طرح ملی در شهرستان نظرآباد که یکی از مناطق پایلوت کشوری نماد می باشد ، نظاره گر آثار ارزشمند این طرح در بین دانش آموزان و خانواده ها شدیم.

 

وی مشاهدات این طرح ملی را در شهرستان نظرآباد البرز قابل قبول دانست و یادآور شد: این طرح اثر بخش نیاز به حمایت و ردیف بودجه ای دارد تا دانش آموزان و اولیا سراسر کشور از مزایای آن در طول سال تحصیلی برخوردار شوند.

 

ده نمکی خاطر نشان شد: محتوای این طرح ملی نیز آموزشی و مهارتی است که مدرسان و مجریان بر روند اجرای آن در مدارس شهرستان نظرآباد تسلط کامل را دارند.

 

وی تصریح کرد: گسترش دامنه آموزش های این طرح ملی نیاز به استفاده از ظرفیت های مردمی به ویژه مادران دانش آموزان در مدارس با هدف انتقال اطلاعات آموزش داده شده به سایر اولیا دارد.

 

وی اضافه کرد: طرح نماد از اولویت های دولت تدبیر و امید است لذا در بودجه سال بعد نه تنها منابع لازم برای این بخش اختصاص خواهد یافت بلکه در طراحی الگوی نهایی نماد باید محدودیت های ساختاری، اجرایی و اقتصادی دستگاه های عضو ائتلاف نیز لحاظ شود.

 

وی ادامه داد: توسعه انسان و انسان توسعه یافته از مدرسه آغاز می شود و رسالت ما برای دستیابی به انسان و جامعه توسعه یافته پرداختن به تربیت کودکان در مدارس به عنوان اولین حرکت جدی و زیربنایی در مقوله توسعه یافتگی است.

 

لازم به ذکر است طرح ملی نماد که در ابتدای سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶به صورت پایلوت جامع کشوری در کلیه مدارس شهرستان نظرآباد آغار شد، اینک با برگزاری پایگاه های «تمشک تابستانه» در مراحل پایانی خود می باشد. مقرر است پس از باز بینی، تحلیل و بررسی نقاط ضعف و قوت، الگوی نهایی طراحی و در سال تحصیلی جدید، در سایر استان ها نیز به اجرا در آید.