سرپرست ستاد نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز فعالیت های فرهنگی هنری مساجد را در راستای نظارت شورای فرهنگی خواند و گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد یک نهاد خودجوش مردمی است.

 

حجت الاسلام کاظم شکری، سرپرست ستاد نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز از کانون فرهنگی هنری شهدای روستای کندر واقع در جاده کرج به چالوس با اعضاء شورای روستای کندر، امام جماعت مسجد، مسئول کانون فرهنگی در دهیاری این روستا بازدید به عمل آورد.

 

حجت الاسلام شکری در این دیدار خطاب به اعضاء شورا با تشریح شکل گیری کانون های فرهنگی هنری مساجد و مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور در این خصوص گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد یک نهاد خودجوش مردمی است.

 

وی با توضیح این مهم که نشست هیئت نظارت فرهنگی بر کل کشور، برای یک وحدت رویه در جهت رشد برنامه های فرهنگی تلقی می شود، مطرح کرد: نظارت بر جریان های فرهنگی زمینه توسعه و مدیریت برنامه ها است.

 

وی با در نظر گرفتن این مهم که یکی از فعالیت های مساجد، بسترسازی و کار ستادی است بر لزوم فعالیت های کانون های مساجد با نظارت امام مسجد تاکید کرد.

 

تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه ای با کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز با عنوان « مسجد مهارت» از جمله مطالبی بود که سرپرست ستاد نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز طی این دیدار به آن اشاره کرد و گفت: ویژه برنامه ها و تفاهم نامه متعددی در راستای توسعه برنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد در حال تحقق است.

 

بافت مذهبی منطقه کندر در مسیر جاده کرج به چالوس تجهیز کتابخانه مسجد، حضور در جشنواره های استانی و ملّی از جمله برنامه هایی بود که در این بازدید از طرف مدیر کانون فرهنگی هنری شهدای کندر در این نشست، مطرح شد.