معاون خدمات شهری شهرداری کرج گفت: بیش از ۹ میلیون و ۴۶۴ کیلوگرم زباله خانگی طی روزهای هفت تا ۱۴ بهمن ماه از شهر کرج جمع آوری شده است.

حسن مدیرروستا، جمع آوری این میزان زباله را به تفکیک روز بیان کرد و افزود: در روز نخست بارش یعنی روز شنبه، ۱۳۰ سرویس حمل زباله، میزان یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۸۶ کیلوگرم را از سطح شهر جمع آوری کردند.

به گفته حسن مدیرروستا، در مجموع روزهای هشتم و نهم که اوج بارش ها به شمار می آمد و امکان تردد خودروهای حمل زباله به راحتی میسر نبود و کارگران همه بخش ها برای اجرای عملیات زمستانی اعزام شده بودند، تعداد ۳۳ سرویس، زباله های خانگی را جمع آوری کردند.

مدیر روستا افزود: دهم بهمن ماه جاری تعداد ۹۷ سرویس حمل زباله برای جابجایی یک میلیون و ۱۷۱ هزار و ۹۵۰ کیلوگرم زباله خانگی اقدام کردند.

وی ادامه داد: روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه به ترتیب یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۳۲۴ کیلوگرم و یک میلیون و ۵۷۲ هزار و ۸۶۶ کیلوگرم زباله به واسطه انجام در مجموع ۲۷۹ سرویس حمل زباله، جمع آوری شد.

این مسئول اضافه کرد: در روز جمعه ۱۳ بهمن ماه، ۱۵۰ سرویس میزان یک میلیون و ۹۵۱ هزار و ۵۵۴ کیلوگرم زباله خانگی را از سطح معابر و کوچه ها جمع آوری و به سکوها انتقال دادند.

مدیرروستا گفت: طی روز شنبه چهاردهم بهمن ماه، یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۹۵۸ کیلوگرم زباله توسط ۱۶۳ سرویس حمل زباله از نقاط مختلف شهر کرج جمع اوری شدند.

به گفته وی، در مجموع نیروهای این معاونت در مرکز و مناطق، تعداد ۸۵۲ سرویس را برای جمع آوری و انتقال ۹ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۵۴۲ کیلوگرم زباله خانگی فعال کردند که تمامی این زباله ها پس از مرحله جمع آوری و انتقال به سکوها، وارد مرکز دفن حلقه دره شدند.