در پی آشوبگری هایی که برخی از آشوب طلبان با رخنه در تجمعاتی که خواسته های بحق داشتند، در دو شب گذشته، برخی از اموال و اماکن عمومی از جمله چند بانک مورد حمله و تاراج این آشوبگران قرار گرفت.
هر چند در دو شب گذشته که کانون تجمعات در فلکه اول رجایی شهر بوده است، نیروهای انتظامی و بسیج در مقابل بسیاری از اقدامات آشوبگرانه این افراد را گرفته اند، اما در عین حال این افراد توانستند خساراتی را به اماکن عمومی و بانکها وارد کنند.
این درحالی است که مسئولان استانداری از جمله استاندار و سرپرست معاونت انتظامی استان، موضع گیری های قاطع و قابل قبولی در این خصوص نداشته و حتی به تنویر افکار عمومی در این خصوص نپرداخته اند.
ترخانی سرپرست معاونت سیاسی انتظامی استانداری البرز تنها در دو خبر آنهم به صورت کوتاه به غیر قانونی بودن این تجمعات اشاره کرده و حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشده است.
استاندار البرز نیز تنها در جلسه مشترک برنامه ریزی و شورای اداری آنهم کاملا منفعلانه نسبت به برخی موضوعات به ادارات هشدار داده و گفته است که هیچ اداره ای حق گرانی بدون اخذ مجوز را ندارد، این بدان معناست که گرانی با مجوز می تواند وجود داشته باشد.
به هر روی به نظر می رسد استاندار البرز و تیم انتظامی امنیتی استانداری می بایست جدی تر وارد این موضوع شده و با موضع گیریهای خود در رسانه ها درمقابل آشوبگرانی که تا کنون خساراتی را به شهر و شهروندان وارد کرده اند، ایستاده و یا حداقل اقدامات تامینی را انجام دهند.