نشست خبری سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج | البرز فردا
نشست خبری سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج

دکتر رحیم خستو سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در آستانه نهم اردیبهشت روز شوراها در نشستی به تشریح برنامه ها و عملکرد این شورا پرداخت.در ادامه گزیده ای از این نشست ارائه می گردد