مردم نظرآباد مشکلات آب شرب دارند / تذکر نماینده مجلس ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در خصوص مشکلات مردم | البرز فردا
مردم نظرآباد مشکلات آب شرب دارند / تذکر نماینده مجلس ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در خصوص مشکلات مردم

تذکر علی خدادی نماینده ساوجبلاغ به وزیر نیرو در خصوص مشکلات آب نظرآباد