آنچه که از باران اخیر باید دانست | البرز فردا
آنچه که از باران اخیر باید دانست

باران چند روز گذشته در البرز با مدیریت صحیح بحران و تلاش های استاندار و شهردار کرج که در تمامی ساعات بارندگی در سطح شهر و استان حضور داشتند با کمترین خسارت به پایان رسید و یقینا تجربیات این عبور از این بحران که بیش از ۵۰ میلیمتر باران در کمتر از ۶ ساعت را کرج تجربه کرد می تواند در آینده برای سایر بحران ها به کار آید