همایش فرهنگی، اجتماعی غنچه های اربعین با حضور ۲۰۰ کودک تحت حمایت بهزیستی کرج در امامزاده محمد(ص) برگزار شد. | البرز فردا