مردم کرج دوباره غرور آفرین شدند / گزارش تصویری روز فدس | البرز فردا