راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در کمالشهر با رنگ و بوی سردار شهید《حاج قاسم سلیمانی》 | البرز فردا