بازدید اصحاب رسانه از شهرک صنعتی اشتهارد به مناسبت هفته صنعت | البرز فردا