بازدید استاندار البرز از پیشرفت باغ موزه دفاع مقدس / گزارش تصویری | البرز فردا