امضای توافق نامه بین شرکت اکتیوور و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری | البرز فردا