سه شنبه : ۲ بهمن ۱۳۹۷

خانه» اگر من شهردار بودم
دسته اگر من شهردار بودم ، تاریخ سه شنبه : ۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۷

اختتامییه جشنواره من اگر شهردار بودم

توسط روزنامه البرز فردا و با حضور مسئولان اختتامییه جشنواره من اگر شهردار بودم برگزار شد به گزارش خبرنگار البرز فردا، زهرا کورانی مدیر مسئول روزنامه البرز فردا، در ابتدای این مراسم ضمن برشمردن اهداف این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره باهدف آشنایی و مشارکت شهروندان بخصوص دانش آموزان در امور شهری برگزار شد. وی […]

گزارش تصویری اختتامییه جشنواره من اگر شهردار بودم

                         

اگر من شهردار بودم ۹

    روزنامه البرز فردا مسابقه اگر من شهردار بودم را در بین دانش آموزان مدارس محمدشهر برگزار نموده و قصد دارد تا هر روز بخش هایی از نوشته هایی که دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در این شهر، به دفتر روزنامه ارسال نموده اند را منتشر نماید. نهمین بخش از این سری از یادداشت ها و […]

اگر من شهردار بودم ۸

  روزنامه البرز فردا مسابقه اگر من شهردار بودم را در بین دانش آموزان مدارس محمدشهر برگزار نموده و قصد دارد تا هر روز بخش هایی از نوشته هایی که دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در این شهر، به دفتر روزنامه ارسال نموده اند را منتشر نماید. هشتمین بخش از این سری از یادداشت ها و […]

اگر من شهردار بودم ۷

  روزنامه البرز فردا مسابقه اگر من شهردار بودم را در بین دانش آموزان مدارس محمدشهر برگزار نموده و قصد دارد تا هر روز بخش هایی از نوشته هایی که دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در این شهر، به دفتر روزنامه ارسال نموده اند را منتشر نماید. هفتمین بخش از این سری از یادداشت ها و […]

اگر من شهردار بودم ۶

    روزنامه البرز فردا مسابقه اگر من شهردار بودم را در بین دانش آموزان مدارس محمدشهر برگزار نموده و قصد دارد تا هر روز بخش هایی از نوشته هایی که دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در این شهر، به دفتر روزنامه ارسال نموده اند را منتشر نماید. ششمین بخش از این سری از یادداشت ها و […]

اگر من شهردار بودم ۵

روزنامه البرز فردا مسابقه اگر من شهردار بودم را در بین دانش آموزان مدارس محمدشهر برگزار نموده و قصد دارد تا هر روز بخش هایی از نوشته هایی که دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در این شهر، به دفتر روزنامه ارسال نموده اند را منتشر نماید. پنجمین بخش از این سری از یادداشت ها و نوشتجات دانش […]

اگر من شهردار بودم ۴

روزنامه البرز فردا مسابقه اگر من شهردار بودم را در بین دانش آموزان مدارس محمدشهر برگزار نموده و قصد دارد تا هر روز بخش هایی از نوشته هایی که دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در این شهر، به دفتر روزنامه ارسال نموده اند را منتشر نماید. چهارمین  بخش از این سری از یادداشت ها و نوشتجات دانش […]

اگر من شهردار بودم ۳

روزنامه البرز فردا مسابقه اگر من شهردار بودم را در بین دانش آموزان مدارس محمدشهر برگزار نموده و قصد دارد تا هر روز بخش هایی از نوشته هایی که دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در این شهر، به دفتر روزنامه ارسال نموده اند را منتشر نماید. سومین  بخش از این سری از یادداشت ها و نوشتجات دانش […]

اگر من شهردار بودم ۲

روزنامه البرز فردا مسابقه اگر من شهردار بودم را در بین دانش آموزان مدارس محمدشهر برگزار نموده و قصد دارد تا هر روز بخش هایی از نوشته هایی که دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در این شهر، به دفتر روزنامه ارسال نموده اند را منتشر نماید. دومین  بخش از این سری از یادداشت ها و نوشتجات […]